Het Instituut Asbestslachtoffers begeleidt mensen, die ziek zijn geworden door het werken met asbest, bij het verkrijgen van een schadevergoeding van de werkgever of de verzekering.

Het Instituut Asbestslachtoffers wil toegankelijk zijn voor al haar doelgroepen, in het bijzonder voor de slachtoffers zelf. Mevrouw van Mulken werkte samen met Diet Rademaker aan een nieuw visueel ontwerp en een nieuwe content structuur van de website.

Centraal staan portretten van de mensen op wie het werken met asbest veel impact heeft gehad. We portreteerden de (meestal) mannen thuis en vroegen hen daarbij een foto te laten zien uit hun arbeidsverleden. De vaak aangrijpende interviews geven een intens beeld van hun persoonlijke geschiedenis en de rol die het Instituut Asbestslachtoffers speelt bij het verkrijgen van de compensatie waar ze recht op hebben.   

Deze persoonlijke 'feel' hebben we doorvertaald in de rest van de website. De contentstructuur is zo ingericht dat slachtoffers snel en direct bij de voor hen essentiële informatie terecht komen. Ook heeft de site een speciaal kennisgedeelte voor professionals en onderzoekers en fungeert zo als een nationaal asbest-archief.

In samenwerking met Wilco van Dijen en DivTag.