Eventstijl voor het jaarlijks NVTG congres 

De NVTG, beroepsvereniging voor global health professionals, organiseert congressen en symposia en stimuleert onderzoek en onderwijs over medische zorg in lage -en middeninkomens landen. 

Het jaarlijkse NVTG congres is populair bij een groot publiek. Veel 'young global health professionals in opleiding' komen om te luisteren naar keynote speakers, om te netwerken en om mee te praten over actuele onderwerpen.

Mevrouw van Mulken is al jaren partner van de NVTG en maakt ieder jaar een toepasselijk ontwerp voor het congres en de young global health professionals.

Jubileum
De NVTG vierde haar 110e verjaardag met een uitbundig congres met het thema: 'From tropical medicine to global health'. Van micro naar macro en 'van pillen naar globe'.

Mevrouw van Mulken maakte de eventhuisstijl, flyer, badges en posters.