Beeldmerk en 'event'-stijl uitgewerkt in verschillende communicatiemiddelen voor het jaarlijks NVTG congres. 

Het NVTG congres is populair bij een groot publiek. Veel 'young global health professionals in opleiding' komen om te luisteren naar keynote speakers, om te netwerken en om mee te praten over actuele onderwerpen. De NVTG, beroepsvereniging voor global health professionals, organiseert congressen en symposia en stimuleert onderzoek en onderwijs over medische zorg in lage -en middeninkomens landen.