Ontwerp en vormgeving  van een interactieve publicatie over laaggeletterdheid voor medewerkers van de Belastingdienst. Met achtergrondinformatie, onderzoek, tips en best practises over communiceren met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Wat betekent het om 'laaggeletterd' te zijn, welke problemen kom je dan tegen? Hoe kun je je dienstverlening zo inrichten dat mensen met minder digitale vaardigheden zich toch optimaal kunnen informeren?, en wat vinden laaggeletterden zelf van de communicatie met de Belastingdienst? 

In opdracht van en in samenwerking met Maurice de Greef.