Ontwerp van de visuele identiteit voor het ISBG uitgewerkt in een kleurenpalet, typografie, logo, folderlijn, stationary, banners, office templates, website en huisstijlboek.

Mensen die via hun werk in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen en die hierdoor ziek zijn geworden, kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen van de overheid. Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) voert deze regeling sinds 1 januari 2023 uit.

Centraal in het ontwerp en op de website staan portretten van de mensen op wie het werken met gevaarlijke stoffen veel impact heeft gehad. We maakten portretten bij mensen thuis en vroegen hen daarbij een herinnering uit hun arbeidsverleden te laten zien. De vaak aangrijpende interviews geven een intens beeld van hun persoonlijke geschiedenis en het effect dat het werken met gevaarlijke stoffen op hun leven heeft gehad .

In samenwerking met Diet Rademaker (grafisch ontwerp), DivTag (technische realisatie) en Wilco van Dijen (portretfotografie).