Gevaarlijk werk

Vanaf 1 januari 2023 kunnen mensen die via hun werk in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen en hierdoor ziek zijn geworden, een financiële tegemoetkoming ontvangen van de overheid. 

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) zorgt ervoor dat deze regeling (de regeling TSB) wordt uitgevoerd. Ook geeft ze voorlichting en informatie over beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Opgericht door organisaties van werkgevers, werknemers en verzekeraars werkt het ISBG nauw samen met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Mevrouw van Mulken maakte samen met Diet Rademaker een huisstijl en website voor het ISBG (in lijn met de huisstijl en website voor het IAS). 

Centraal staan portretten van de mensen op wie het werken met gevaarlijke stoffen veel impact heeft gehad. We portreteerden de (meestal) mannen thuis en vroegen hen daarbij een herinnering uit hun arbeidsverleden te laten zien. De vaak aangrijpende interviews geven een intens beeld van hun persoonlijke geschiedenis en het effect dat het werken met gevaarlijke stoffen op hun leven heeft gehad .

In samenwerking met DivTag (technische realisatie) en Wilco van Dijen (portretfotografie).