Ontwerp van de visuele identiteit voor de VO-raad uitgewerkt in een kleurenpalet, typografie, logo, website (tot 2017), stationary, banners, office templates en een uitgebreid huisstijlboek.

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs die de belangen behartigt van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.