Ziek door gevaarlijke stoffen

Vanaf 1 januari 2023 kunnen mensen die via hun werk in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen en hierdoor ziek zijn geworden, een financiële tegemoetkoming ontvangen van de overheid. 

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) zorgt ervoor dat deze regeling (de regeling TSB) wordt uitgevoerd. Ook geeft ze voorlichting en informatie over beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Opgericht door organisaties van werkgevers, werknemers en verzekeraars werkt het ISBG nauw samen met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Mevrouw van Mulken maakte samen met Diet Rademaker een huisstijl en website voor het ISBG (in samenwerking van DivTag (technische realisatie) en Wilco van Dijen (fotografie).