Redesign van vakblad voor professionals in global health

Medicus Tropicus is een vakblad voor professionals in global health: artsen, onderzoekers, studenten en andere global health experts. De redactie van MT schakelde Mevrouw van Mulken in voor een restyle. Het blad was sterk verouderd en de bestaande bladformule mocht op de schop. Het nieuwe MT moest lichter en luchtiger met meer en beter beeld en ruimte voor niet-medische achtergondartikelen.

Sinds de restyle verzorgt Mevrouw van Mulken 4 x per jaar de opmaak en vormgeving.

De coverfoto's zijn van fotograaf Hanneke de Vries. Alle edities zijn online te lezen en via de website van de NVTG.