Vormgeving en visualisatie van een onderzoek naar de preventie van hart- en vaatziekten bij vrouwen met een Turkse en Surinaams-Hindoestaanse achtergrond door het Julius Centrum van het UMC Utrecht.

Het Julius Centrum doet wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethoden binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Voor dit onderzoek werden vrouwen met een Turkse en Surinaams-Hindoestaanse achtergrond gevraagd hoe ze denken over hun gezondheid en wat ze doen om gezond te leven. Inzicht in de leefstijl en de opvattingen over gezondheid worden gebruikt in het ontwikkelen van gezondheidsbevordering ter voorkoming van hart en- vaatziekten bij deze vrouwen.