Oefenen.nl maakt programma's voor mensen die hun lees-, schrijf- en digitale vaardigheden willen verbeteren. Meer dan 450.000 mensen maken regelmatig gebruik van de programma's en de waardering is hoog. Bekende programma's zijn Klik & Tik, Lees en Schrijf!, Taalklas en Groen Doen

De programma's gebruiken verschillende middelen waar onder werkboeken, waarin deelnemers hun antwoorden kunnen opschrijven. Voor de programma's Klik & Tik, Lees en Schrijf! en Uit en Thuis heeft Mevrouw van Mulken verschillende werkboeken gemaakt. Veel beeld, goed leesbaar en fraai vormgegeven. Inmiddels zijn er al meer dan 180.000 van deze werkboeken verspreid.

Samen met Ella Bohnenn, Anita Middel en Fouke Janssen.